Polityka prywatności

25 maja 2018 r. to początek obowiązywania unijnego Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej, RODO).

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie Klientów i Kontrahentów jest dla nas bardzo ważne.

W Jakdolece zapewniamy adekwatny poziom zabezpieczenia i zgodne z prawem przetwarzanie wszelkich danych – również osobowych. Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje o tym, jakie dane są przetwarzane oraz które z tych danych i w jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@jakdolece.pl.

Jednocześnie informujemy, iż:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Jakdolece Jacek Zieliński, NIP: 9721090564, zwana dalej Jakdolece. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

II. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Jeżeli chcą Państwo się z nami skontaktować, np. w celu nawiązania współpracy, w tym w ramach obowiązków służbowych, w pierwszej kolejności koniecznym jest uzyskanie przez nas następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Ponadto, jeżeli zaistnieje taka konieczność, poprosimy Państwa o podanie następujących dodatkowych danych osobowych: adres zamieszkania, numer NIP, nazwa pracodawcy.

III. Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • – utworzenie konta użytkownika w celu otrzymywania spersonalizowanych ofert
 • – prenumerata newslettera w celu wysyłania ofert z naszej strony internetowej
 • – kontakt za pomocą formularza lub poczty elektronicznej w celu opracowania procesu nawiązywania kontaktu

IV. Zakres zbieranych danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej

Jeżeli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową wyłącznie w celach informacyjnych, to zbieramy wyłącznie dane, które są przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika, czyli takie dane które są niezbędne ze względów technicznych do wyświetlenia witryny internetowej oraz zapewnienia jej stabilnego i bezpiecznego działania.

Ponadto, do celów analizy i optymalizacji Jakdolece korzysta z różnych usług, które pomagają nam określić ilu Użytkowników odwiedza naszą witrynę internetową, które produkty lub usługi przyciągają uwagę Użytkownika oraz w jaki sposób Użytkownik trafia na naszą stronę internetową. Zbierane przez nas dane obejmują m.in. dane dot. częstotliwości i czasu trwania odwiedzin Użytkowników na naszej stronie internetowej i podejmowanych podczas tej wizyty działań. Dzięki temu możemy rozwijać i udoskonalać naszą stronę internetową, aby była jak najlepiej dopasowana do Państwa potrzeb.

V. Narzędzia analityczne Google (Google Analytics, Manager Tagów, Google search Console)

Nasza strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics służącej do analizy serwisów internetowych, oferowanej przez Google INC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain Viev, CA 94043, Stany Zjednoczone. Usługa Google Analitics stosuje pliki cookie, które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Użytkownika z tej strony internetowej i są zazwyczaj przesyłane na serwer należący do Google w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli jednak w witrynie zostanie aktywowana anonimizacja IP, zgodnie z Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym na obszarze Państwa członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw, które podpisały to porozumienie, adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony.

Informacje zbierane przez Google Analytics są zbiorem danych określających całą grupę, a nie jednostkę. To cechy marketingowe, dzięki którym można poznać powtarzalność zachowań użytkowników, a także ogólne informacje na ich temat, np. z jakich urządzeń korzystają, jakie słowa kluczowe zaprowadziły ich na stronę, czy kliknęli w daną reklamę itp.

Dane zapisane w związku z korzystaniem przez nas z Google Analytics, w tym identyfikator użytkownika, tj. IP oraz nazwę sieci z której Państwo korzystają (w związku z powyższym jeżeli nazywają Państwo sieć z której korzystają za pomocą swoich danych osobowych, możemy uzyskać do nich dostęp) dane te są przechowywane przez okres 50 miesięcy, od daty ostatniego skorzystania przez Użytkownika z naszej strony internetowej. Dane, których okres przechowywania upłynął, są automatycznie usuwane raz w miesiącu. Więcej informacji na temat warunków i zasad korzystania z tej usługi oraz ochrony danych osobowych można znaleźć na stronach: https://www.policies.google.com/?hl=pl

Korzystamy również z funkcjonalności Google USER ID Analytics. Funkcja User ID pozwala nam identyfikować powiązane ze sobą działania i urządzenia, które z pozoru są niezależne (np. w sytuacji gdy jeden użytkownik korzysta z tabletu, telefonu komórkowego i komputera, będziemy w stanie powiązać podjęte działania z jednym użytkownikiem), co istotne jednak nie posiadamy narzędzi umożliwiających nam zidentyfikowanie danego użytkownika.

Korzystamy również z Managera Tagów Google. Narzędzie to samo w sobie nie zbiera żadnych danych osobowych, pomaga nam jednak w zamieszczaniu tagów i zarządzania nimi. Tagi są to niewielkie elementy kodu, które służą między innymi do pomiaru ruchu i zachowań Użytkowników, rejestrowania efektów działania reklam internetowych, prowadzenia remarketingu. Jeżeli zaprzestaną Państwo odwiedzać naszą stronę internetową to manager tagów to uwzględni. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

VI. Google Ads

Aby przyciągnąć uwagę do świadczonych przez nas usług, korzystamy z systemu wyświetlania reklam Google Ads. Za pomocą zapisanych plików cookie możemy umieszczać reklamy, kierując się poprzednimi wizytami użytkownika na naszej stronie internetowej. Po kliknięciu reklamy przez Użytkownika, Google umieszcza odpowiedni link cookie na urządzeniu Użytkownika. Za pomocą tej technologii Google i Jakdolece otrzymują informację, że Użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany do odpowiednich witryn internetowych. Pozyskane w ten sposób dane służą wyłącznie do celów analizy statystycznej związanej z optymalizacją reklam, natomiast Jakdolece nie otrzymuje żadnych danych, które pozwoliłyby zidentyfikować tożsamość Użytkownika.

VII. Facebook Pixel

Facebook Pixel to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Jakdolece w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content

VIII. Odbiorcy danych osobowych

 • – osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 • – podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), w szczególności na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy płatności, właściciele usług partnerskich;

Jednocześnie informujemy, iż Państwa dane osobowe, mogą być przekazane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, w związku z:

 • – działaniami podejmowanymi za pośrednictwem serwisów społecznościowych oraz wykorzystywania wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+)
 • – wykorzystywaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics.

IX. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).

X. Pliki cookies

 • – Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • – Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Jakdolece.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • – utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • – „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnianie w ramach Serwisu;
 • – pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • – „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

XI. Zabezpieczenia

Komunikacja pomiędzy Państwa komputerem lub urządzeniem mobilnym, a naszym serwerem, gdzie zbieramy Twoje dane osobowe jest zaszyfrowana za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).

XII. Zmiana Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka prywatności ukaże się z nową datą.

Data ostatniej aktualizacji: 13.02.2020.