Regulamin użytkowania strony internetowej jakdolece.pl

I. Postanowienia ogólne

 • 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego https://www.jakdolece.pl (dalej: „Serwis”).
 • 1.2. Serwis jest prowadzony przez firmę Jakdolece Jacek Zieliński, NIP: 9721090564, zwaną dalej Jakdolece.
 • 1.3. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne oraz równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 • 1.4. Serwis może korzystać z plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies znajdują się w polityce prywatności Serwisu.

II. Warunki korzystania z Serwisu

 • 2.1. Serwis może być używany tylko i wyłącznie zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami.
 • 2.2. Serwis może być używany tylko i wyłącznie w celach niekomercyjnych.
 • 2.3. Użytkownik Serwisu ma obowiązek zachowania w tajemnicy swojego loginu i hasła, a także chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 • 2.4. Użytkownik Serwisu nie ma prawa dostarczać i publikować na Serwisie treści o charakterze niezgodnym z prawem oraz naruszającym prawa osób trzecich.
 • 2.5. Użytkownik Serwisu nie ma prawa dokonywać żadnych działań mających na celu uszkodzenie Serwisu lub naruszenie jego integralności.

III. Pliki cookies

 • 3.1. Serwis korzysta z plików cookies, które służą do przechowywania informacji o preferencjach Użytkowników, ułatwiając im korzystanie z Serwisu.
 • 3.2. Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie żadnych danych osobowych Użytkowników, ani też nie umożliwiają Serwisowi dostępu do plików na komputerze Użytkownika.
 • 3.3. Użytkownik może zablokować lub ograniczyć dostęp do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, jednakże może to wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.

IV. Odpowiedzialność

 • 4.1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w szczególności za utratę danych, uszkodzenia sprzętu komputerowego, utratę plików lub innych informacji.
 • 4.2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich publikacji.
 • 4.3. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia treści publikowanych przez Użytkowników, które są niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu lub z prawem.
 • 4.4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu, utratę danych, uszkodzenia sprzętu komputerowego, utratę plików lub innych informacji wynikających z korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Serwis zastrzega sobie również prawo do usunięcia treści publikowanych przez Użytkowników, które są niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu lub z prawem, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki takiego usunięcia.

V. Ochrona danych osobowych

 • 5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Jakdolece.
 • 5.2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z Serwisu oraz w celach statystycznych.
 • 5.3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia.
 • 5.4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności Serwisu.

VI. Zmiany w regulaminie

 • 6.1. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie.
 • 6.2. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do regularnego zapoznawania się z treścią regulaminu.

VII. Postanowienia końcowe

 • 7.1. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu.
 • 7.2. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.
 • 7.3. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem Serwisu drogą elektroniczną lub tradycyjną.
 • 7.4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania w Serwisie.